Utbildningar

Skydds- och säkerhetsledare
Utbildningen riktar sig till dig som ska tjänstgöra som SoS-ledare. Under kursen lär du dig om banan, trafikeringssystem, fordon, signal, skydds- och säkerhetsledning, tågvarning mm. Du lär dig att göra riskbedömningar för aktiviteter inom spårområdet samt att anordna tågvarning.
Tillsyningsman A, E och L
Utbildningen riktar sig till dig som ska planera, begära och ansvara för A-, L-, och E-skydd. Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att planera, anordna, genomföra och avsluta A-, E- L-skydd samt agera som vägvakt vid plankorsning. Deltagare med signalteknisk grundutbildning blir behörig att vara tillsyningsman S-skydd.
Tillsyningsman Spärrfärd
Utbildningen riktar sig till dig som ska ställa i ordning, kontrollera och sätta samman växlings- och spärrfärdssätt.
Efter kursen ska deltagarna ha kompetens att vara tillsyningsman vid växling och spärrfärd samt ställa i ordning, kontrollera och sätta samman växlings- och spärrfärdssätt.
Huvudtillsyningsman

Utbildningen riktar sig till dig som ska ha behörighet att planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd som huvudtillsyningsman. Under kursen lär du dig om D-skydd i system H, M och S samt särfall. Efter kursen ska deltagarna ha kunskaper, färdigheter och kompetenser för att som huvudtillsyningsman planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd.

Skydds- och säkerhetsplanerare
Utbildningen riktar sig till dig som ska planera och riskbedöma arbetet för egen och andras säkerhet vid aktiviteter i spårområde, och ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen.
Operatör TSA

Utbildningen riktar sig till dig som ska framföra tungt spårgående arbetsredskap på spåret.

Operatör TA
Utbildningen riktar sig till dig som ska framföra tungt arbetsredskap i spårmiljö.
BASTAB

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med stabilitetspåverkande arbeten.